Μελέτη ημερών Παγετού στο σταθμό Ελληνικού Αττικής


Ας κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν για να δούμε της επιδόσεις του Ελληνικού και κατ’ επέκταση ενός μεγάλου μέρους της Αθηνάς τα τελευταία   55 χρόνια.

ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΓΕΤΟΥ.
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1955-2009.

Α)  Συγκεντρωτικά έχουμε 98 Hμέρες παγετού <=0.0 από μελέτη και ανάλυση των στοιχείων της ΕΜΥ.
Από αυτές οι 15 μέρες είναι με ελάχιστες κάτω ή ίσον με <=-2.0.
Τελικός οι απόλυτα ελάχιστες που έχουν παρατηρηθεί είναι:
19-2-1983 με -3.2 oC
13-2-2004 με -3.8 oC
18-2-2008 με -4.1 oC
Και
17-2-2004 με -6.5 oC.

Ρίχνοντας μια μάτια στα χρονια με παγετό βλέπουμε ότι από τα 55 χρόνια τα 38 έτη παρατηρήθηκε έστω και μια μέρα παγετού.
Από αυτά έχουμε τα εξής με τις περισσότερες μέρες παγετού
1983 με 9 ημέρες παγετού
1987 με 8 ημέρες
2004 με 8 ημέρες και
1960,1979,2002,2006,2008 με 4 ημέρες παγετού ανά έτος.

Β)  Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν τα στοιχειά ημερών παγετού ανά 10ετια….
Διαφορετικά αποτελέσματα αν χωρίσουμε την δεκαετία με 2 διαφορετικούς τρόπους..
Δεκαετία
Ημέρες παγετού
1955-1964
18
1965-1974
15
1975-1984
22
1985-1994
17
1995-2004
17
2005-2009(5ετη μόνο)
9
σύνολο
98 ημερες
Παρατηρούμε μια ισορροπία σχετική στις μέρες παγετού.
 Αν όμως τοποθετήσουμε τις μέρες παγετού με ένα άλλο τρόπο ανά δεκαετία έχουμε ένα διαφορετικό μάλλον επαναλαμβανόμενο μοτιβο. Εχουμε δηλαδή:
Δεκαετία
Ημέρες παγετού
1955-1959(5χρονια μόνο)
8
1960-1969
21
1970-1979
8
1980-1989
29
1990-1999
7
2000-2009
25
σύνολο
98 ημερεςΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1)οι μέρες παγετού στο Ελληνικό φτάνουν τις 1.8 ανά έτος.
2)Την επομένη δεκαετία 2010-2019 θα έχουμε το ελάχιστο των ημερών παγετού αν ακολουθηθει η ιδία καμπύλη μεγίστου-ελαχιστου με 6-9 μέρες παγετού όλη τη δεκαετία…
3)Πρέπει να υπάρχει μεγάλο δείγμα γιατί αλλιώς υπάρχουν πολλές υπερβολές στις εκτιμήσεις για την πραγματική δυναμική σε παρατήρηση παγετού στην ευρύτερη περιοχή Ελληνικού.
4)Η ΑΘΗΝΑ είναι ένα μέρος σπάνιου παγετού ιδιαίτερα στις περιοχές πλησίον του Ελληνικού.
5)Περιπτώσεις σαν το 1983,1987 και 2004 είναι υπερβολικά ακραίες και σπάνιες με 8-9 μέρες παγετού.
6)Ακραίες και οι απόλυτα ελάχιστες θερμοκρασίες την δεκαετία 2000-2009 με τις 3 από τις 4 πιο χαμηλές εδώ και 55 χρόνια και μάλιστα και με το ρεκόρ των -6.5 βαθμών το 2004. Αν μάλιστα ληφθει υπόψη και η κλιματική αλλαγή αλλά και η αύξηση του πληθυσμού στην ευρύτερη περιοχή το γεγονός γίνεται ακόμα πιο σημαντικός ακραίο.


Πηγές : 
1) Oλλανδική Μετεωρολογική υπηρεσία ( http://www.knmi.nl/ )

Σχόλια