Μεταφορά θερμοκρασιών από τα 850mbs στο έδαφος

Πολλές φορές η πραγματική θερμοκρασία που μετράμε σε ένα μέρος και το συγκρίνουμε με ένα άλλο δεν λέει όλη την αλήθεια. Για παράδειγμα μπορούμε να πούμε ότι σήμερα η Λάρισα είχε μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμούς ενώ η Σπάρτη 36 και η Ρόδος 31. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας της ατμόσφαιρας σε όλο το ύψος της και ιδιαίτερα στα κατώτερα στρώματα της. Μια παράμετρο που έχει σημασία να δούμε είναι η θερμοκρασία στα 850mbs δηλαδή στα 1600μετρα περίπου υψόμετρο. Δηλαδή με τι θερμικό υπόβαθρο έγιναν οι παραπάνω μέγιστες θερμοκρασίες. Στον παρακάτω χάρτη βλέπετε τις θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας στα 850mbs από το προγνωστικό μοντέλο GFS στη σελίδα WEATHERONLINE

Παρατηρούμε μεγάλες διάφορες στη θερμοκρασία από 14 βαθμούς έως και 21 στην περιοχή της Πίνδου. Το ανάγλυφο είναι υπεύθυνο για αυτές τις σημαντικές διαφορές αλλά και το βορειοανατολικό ρεύμα που οι γραμμές 154 ,152 και 150 δείχνουν από την Μαύρη θάλασσα προς το Αιγαίο και την Κρήτη.
Έτσι αν θελήσουμε να κάνουμε μια αντιστοίχηση θερμοκρασίας στα 850mbs και εδάφους για μερικούς ιδιαίτερους σταθμούς της χώρας θα δούμε τα παρακάτω.

Παρατηρούμε δηλαδή ότι οι θαλάσσιοι σταθμοί παρόλο που είχαν θερμοκρασία 16-17 βαθμούς στα 850 η αντίστοιχη στο έδαφος ήταν 27-31 βαθμούς δηλαδή 10-14 βαθμούς διαφορά. Αντίθετα οι πιο ηπειρωτικοί σταθμοί σημείωσαν θερμοκρασίες 16-19 βαθμούς πιο πάνω από τις αντίστοιχες στα 850 μιλιμπαρς. Αυτό συμβαίνει λόγω της πιο ξηρής αδιαβατικής μεταβολής του αέρα η όποια δίνει και μεγαλύτερο <<μπόνους>> στη τελικά θερμοκρασία. Οι συνήθεις τιμές είναι να προσθέτουμε  16-18 βαθμούς για τις ηπειρωτικές περιοχές στη θερμοκρασία των 850 μιλιμπαρς. Βέβαια όλα αυτά σε μέρες ηλιοφάνειας και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο άνεμο. Όταν επικρατεί κάποιος έντονος θαλάσσιος άνεμος η μεταβολή δεν είναι τόσο ξηρή και η διαφορά είναι κάτω από 13-14 βαθμούς.Στη Λάρισα για παράδειγμα είχαμε την μεγαλύτερη άνοδο σε σχέση με το ψυχρό υπόβαθρο που είχε η περιοχή. Με μολις 14 βαθμούς στα 850 η μέγιστη έφτασε τους 33 βαθμούς και είναι μια μεγάλη τιμή αλλά όχι πρωτοφανής. Η όλη διαδικασία έγινε γιατί υπάρχει ξηρασία σε όλη την κατώτερη τροπόσφαιρα καθώς ακόμα και στο έδαφος. Αποτέλεσμα να φτάσουμε στα όρια της ξηρής αδιαβατικής μεταβολής που είναι συνήθως οι 19-21 βαθμούς σε πολύ ξηρές καταστάσεις. Για του λόγου το αληθές η υγρασία στο έδαφος είναι μόλις 20%  ενώ και σε ένα στρώμα από τα 600 έως τα 3000μετρα ήταν κάτω από 25% όπως φαίνεται και στον πιο κάτω χάρτη. O άνεμος ήταν ΒΑ και για λίγα διαστήματα ΝΔ. Αν ο άνεμος παρέμεινε ΝΔ για μεγαλύτερο διάστημα μιας και δρα ως λίβας θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερες διαφορές της τάξης των 20 βαθμών μεταξύ εδάφους και 850μιλιμπαρς.
Η Σπάρτη η Γαβαλου και οι Σέρρες ακολούθησαν το ίδιο pattern χωρίς βέβαια να έχουμε εκει τοσο μεγάλες διαφορές λόγω μεγαλυτερης υγρασιας στην ατμοσφαιρα αλλά και ανεμων που δεν ενεργουσαν ως λιβες.


Σχόλια