Αναρτήσεις

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ1-7/4/2020.

Πρόγνωση καιρού Θεσσαλίας 19-22 Νοεμβρίου 2012

Πρόγνωση καιρού Θεσσαλίας 15-18 Νοεμβρίου 2012

Eκτίμηση καιρού 6-8/11/2012 για Θεσσαλία και Υπόλοιπη Ελλάδα