Αναρτήσεις

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 27/8/2012.

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 26/8/2012.

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 24/8/2012.

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 23/8/2012.

Εκτίμηση καιρού 22 εώς 30 Αυγουστου 2012...

Άποψη Eπαγγελματιών Μετεώρολογων για τους Νεους παθήτικους αυτόματους μετεωρ.σταθμούς.

''updated''Στατιστικά κ.Ζιακόπουλου για τους καύσωνες στην Ελλάδα (7/2017)

Μέγιστες θερμοκρασίες Ελλαδας 16/8/2012 και Μέση Μέγιστη Τ Hot-spot σταθμών εως 16/8/2012.

Πρόγνωση καιρού Θεσσαλίας για 10-12/8/2012.

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 8/8/2012.

Ιούλιος 2012 ο θερμότατος!!!

Συνέντευξη στην εφημερίδα Ημερήσιος Κύρηκας της Λάρισας 1/11/2009

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 7/8/2012.

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 6/8/2012.

Ανασκόπηση Ιουλίου 2012.

Η παγκόσμια θέρμανση είναι εδώ...και το 2012!!!

Μέγιστες Θερμοκρασίες Ελλάδας 3/8/2012.